معرفی محصول
Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators
Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators
Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators