معرفی محصول
دانلود کتاب آنالیز اقتصادی ارزیابی اثرات زیست محیطی
دانلود کتاب آنالیز اقتصادی ارزیابی اثرات زیست محیطی
دانلود کتاب آنالیز اقتصادی ارزیابی اثرات زیست محیطی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
دانلود کتاب ترجمه شده آنالیز اقتصادی ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط دکتر ابوالفضل اژدرپور